menu
Steylaerts Logo
16 januari 2020

Hebt u recht op een premie voor uw badkamerrenovatie?

Uw badkamer renoveert u niet elke dag. Maar wij wel! Steylaerts start elke dag vier à vijf nieuwe badkamerprojecten op. Door deze ervaring weten wij dan ook op welke premies u recht heeft. Waarom meer betalen dan nodig? En geniet u wel van de voordelen die de overheid u biedt? In dit artikel ontdekt u of u in aanmerking komt voor een premie van de Vlaamse overheid.

Renovatiepremie

Wie zijn sanitair vernieuwt kan in aanmerking komen voor een renovatiepremie. Hieraan zijn er enkele voorwaarden verbonden.

Wat zijn de voorwaarden voor een renovatiepremie?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bewoners en verhuurders. Bent u bewoner? Dan moet u meerderjarig zijn en uw domicilie op het adres van de woning hebben. Verhuurt u de woning? Dan moet u de woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar. Ook mag het huidige huurcontract niet in de komende 3 jaar aflopen.

Indien u een bewoner van de woning bent, is ook uw totale gezinsinkomen van belang. Dit verschilt echter van situatie tot situatie:

 • Alleenstaanden zonder persoon ten laste: niet meer dan € 44.160 inkomen per jaar
 • Alleenstaanden met 1 persoon ten laste: niet meer dan € 63.090 inkomen per jaar, plus € 3.540 per extra persoon ten laste
 • Gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden: niet meer dan € 63.090 inkomen per jaar, plus € 3.540 per extra persoon ten laste.

  Verder is het van belang dat het gebouw zich situeert in het Vlaams Gewest. De woning moet minstens 30 jaar geleden gebouwd zijn en is het voornamelijk bestemd als woonst voor een gezin of een alleenstaande. Ook mag u of uw meerderjarige medebewoners geen andere woning volledig in eigendom hebben.

  Tot slot moet de totale som van de facturen voor uw sanitair minstens € 2.500 (excl. btw) bedragen. De facturen die u voorlegt bij uw aanvraag mogen niet ouder zijn dan 2 jaar, en dienen op naam te naam van de aanvrager.

  Hoeveel bedraagt de renovatiepremie?

  Het bedrag dat u krijgt voor uw renovatiepremie hangt af van uw totale gezinsinkomen. Als u voldoet aan 1 van de 3 onderstaande situaties, dan bedraagt uw renovatiepremie 30%:

  • Alleenstaanden zonder persoon ten laste: niet meer dan € 31.550 inkomen per jaar
  • Alleenstaanden met 1 persoon ten laste: niet meer dan € 44.160 inkomen per jaar, plus € 3.540 per extra persoon ten laste
  • Gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden: niet meer dan € 44.160 inkomen per jaar, plus € 3.540 per extra persoon ten laste.

  In dit geval hebt u recht op een minimumpremie van € 1.250 als u bewoner bent van de woning. De maximumpremie om uw sanitair te renoveren bedraagt € 3.333.

  Is uw totale gezinsinkomen hoger dan in bovenstaande gevallen? Dan hebt u recht op een renovatiepremie van 20%. De maximumpremie om uw sanitair te renoveren is in deze situatie beperkt tot € 2.500.

  Hoe vraag ik de renovatiepremie aan?

  Als u een renovatiepremie wenst aan te vragen bij de Vlaamse overheid, moet u wachten tot alle werken volledig zijn uitgevoerd en u alle nodige facturen in handen hebt. Daarna vult u het aanvraagformulier in en bezorgt u dit samen met de facturen, attesten, plannen en andere documenten aan het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Foto’s toevoegen is geen verplichting, maar wordt wel aangeraden door de Vlaamse overheid.

  Wanneer u dit gedaan hebt, ontvangt u uiterlijk na 1 maand een ontvangstbevestiging met uw dossiernummer. Ten laatste een jaar na uw aanvraag ontvangt u een voorlopige beslissing. Als u hiermee akkoord gaat, wordt 4 maanden later uw renovatiepremie uitbetaald. Wanneer u beroep wilt aantekenen, moet u dit doen binnen 1 maand na de voorlopige beslissing.

  Alle details over de renovatiepremie vindt u op de website van de Vlaamse overheid.

  Aanpassingspremie

  Wie zijn sanitair aanpast met als doel om de woning aan te passen aan de noden van het ouder worden, komt in aanmerking voor een aanpassingspremie. Net zoals bij de renovatiepremie zijn er hier enkele voorwaarden aan verbonden.

  Wat zijn de voorwaarden voor een aanpassingspremie?

  Ook hier wordt er een onderscheid gemaakt tussen bewoners en verhuurders. U bent een bewoners als u het pand bewoont op grond van zakelijk recht, of u de woning huurt voor nog minstens 3 jaar. U bent een verhuurder als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

  Ook bij de aanpassingspremie is het inkomen van belang. Het maximale inkomen van de bejaarde verschilt echter per situatie:

  • 1 aanvrager zonder persoon ten laste: niet meer dan € 31.550 inkomen per jaar
  • 1 aanvrager met 1 persoon ten laste: niet meer dan € 44.160 inkomen per jaar, plus € 3.540 per extra persoon ten laste
  • 2 aanvragers: niet meer dan € 44.160 inkomen per jaar, plus € 3.540 per extra persoon ten laste
  • Aanvrager-verhuurder: niet meer dan € 63.090 inkomen per jaar.

  Verder is het belangrijk dat het gebouw zich bevindt in het Vlaams Gewest. De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn van de aanvrager. Ook mag de bejaarde geen andere woning volledig in eigendom hebben.

  Er wordt ook nog gelet op de leeftijd van de bejaarde. De aanvrager, zijn partner of een inwonend gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn. Zo niet wordt de aanvraag geweigerd.

  Tot slot moet de totale som van de facturen minstens € 1.200 (incl. btw) bedragen.

  Hoeveel bedraagt de aanpassingspremie?

  Het bedrag dat u krijgt om uw sanitair te laten aanpassen is steeds 50% van de goedgekeurde facturen. De maximumpremie is beperkt tot € 1.250.

  Hoe vraag ik de aanpassingspremie aan?

  Als u een aanpassingspremie wenst aan te vragen bij de Vlaamse overheid, moet u eerst wachten tot alle werken volledig zijn uitgevoerd en u alle facturen ontvangen hebt. Hierna vult u het aanvraagformulier in en stuurt u dit op naar het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Voeg zeker alle andere documenten bij uw aanvraag, zoals de facturen, attesten of plannen.

  Nadat u het aanvraagformulier hebt ingediend, krijgt u uiterlijk 3 maanden erna een beslissing toegestuurd. Als u akkoord bent met de beslissing, mag u de premie 3 maanden na de beslissing verwachten. Als u niet akkoord bent, kan u beroep aantekenen. Dit moet gebeuren 1 maanden na de beslissing van het Agentschap Wonen-Vlaanderen en gebeurt met een aangetekend schrijven.

  Alle details over de aanpassingspremie vindt u op de website van de Vlaamse overheid.

  Deel deze pagina