menu
Steylaerts Logo
steylaerts-fase-1-lier-18-web.jpg steylaerts-fase-1-lier-18-web.jpg

Privacy beleid

1. Algemeen

Deze privacyverklaring informeert u – als klant of bezoeker van onze website – omtrent wat er gebeurt met eventuele persoonsgegevens die u ons verschaft of die wij over u verzamelen en verwerken. De privacyverklaring is van toepassing op al onze producten en diensten en alle gegevensverwerkingen die wij doen of die in opdracht van ons gedaan worden door externe partijen en volgt de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbevescherming (AVG, internationaal gekend als “GDPR”) zoals deze in België van kracht is en waar wij gevestigd zijn.

In overeenstemming met veranderende wetgeving en/of veranderd beleid en activiteiten m.b.t. privacy kan het zijn dat wij deze privacyverklaring periodiek moeten bijstellen. U vindt dan ook steeds de meest recente versie online op www.steylaerts.be/privacy.

2. Wie zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?

Wij zijn Steylaerts, een onderdeel van Steylaerts NV, Schollebeekstraat 29, 2500 Lier, België met ondernemingsnummer BE 0403873851.

Wij vallen niet onder de verplichting om een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Desalniettemin staan wij steeds open voor alle vragen hierover. U kan ons steeds contacteren via info@steylaerts.be.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onderstaande lijst biedt een compleet overzicht van alle categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken. Afhankelijk van uw situatie en relatie met ons kan het uiteraard zijn dat bepaalde persoonsgegevens of categorieën in uw geval niet van toepassing zijn.

 • Uw persoonlijke contactgegevens, zoals naam en voornaam, facturatie- en leveringsadres, e-mailadres, telefoon of GSM-nummer,…
 • Uw contactgeschiedenis met ons, zoals e-mails, ingevulde contactformulieren op onze website,…
 • Producten en diensten die u bij ons afneemt, zoals uw aankoopgeschiedenis.
 • Marketing en analyse-data, zoals nieuwsbrieven die u ontvangen hebt en of u bepaalde links hierin hebt aangeklikt, al dan niet aangevuld met analyse-data o.b.v. profiling om u een zo relevant en gepersonaliseerd mogelijk aanbod te kunnen bieden.
 • Informatie die we verkrijgen van externe partijen, zoals financiële instellingen en andere betalingsverwerkers, adressenmakelaars,…
 • Derdepartijtransacties, dus waarbij een andere persoon in naam van u een bepaalde transactie verricht, bvb. een bankoverschrijving of online betaling, dan bekomen we vaak bepaalde persoonsgegevens omtrent die derde partij zoals de naam en voornaam.

4. Welk is de bron van uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens afkomstig van de volgende categorieën van bronnen:

 • Van uzelf in rechtstreekse zin.
 • Van een derde partij die namens u bepaalde interacties met ons aangaat.
 • Van online media- en advertentiepartners.
 • Van analytische toepassingen, waaronder Google Analytics.
 • Van bouwpromotoren
 • Van financiële instellingen en andere betalingsverwerkers en -platformen.

5. Overdracht van uw persoonsgegevens aan derden?

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van de activiteiten van Steylaerts, waarbij Steylaerts zijn bedrijfsactiviteit reorganiseert, overdraagt of stopzet, of wanneer Steylaerts failliet gaat, kunnen uw persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. In dat geval zal Steylaerts, indien redelijkerwijze mogelijk, proberen u vooraf op de hoogte te brengen van het feit dat wij uw persoonsgegevens aan een derde overdragen. Daarbij is het belangrijk te beseffen dat dit niet altijd mogelijk is, noch technisch, noch commercieel.

Steylaerts kan uw e-mailadres of de andere persoonsgegevens die u ons verstrekt, doorgeven aan Facebook/Instagram/Google Ads om persoonlijke advertenties op Facebook/Instagram/Google Ads te maken of om lookalike audiences op Facebook te creëren. We zullen uw persoonsgegevens slechts doorgeven aan Facebook/Instagram/Google Ads als u instemt met het gebruik van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden.

Wij bij Steylaerts kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze partners die klantenreviews over onze producten en diensten verstrekken.

6. Wat zijn de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, en op welke verwerkingsgronden?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en volgens onderstaande wettelijke verwerkingsgronden:

 1. Algemene doelstellingen:
 • Voor het uitvoeren van onze overeenkomst of contractuele verplichting
  • Om u op de hoogte te houden van het verloop van uw bestelling en om deze te kunnen plaatsen of u te verwittigen om deze te kunnen komen afhalen.
  • Om inzicht te hebben in uw communicatie met ons en uw aankoopgeschiedenis om u zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen helpen.
  • Om onderhouds- en installatiewerkzaamheden bij u te kunnen uitvoeren.
  • Om te kunnen uitwisselen met onze zakenpartners, zoals bvb. met logistieke partners voor de uitlevering van uw bestelling.
 • In een gerechtvaardigd belang van ons of een derde partij
  • Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en hoe we deze continu kunnen optimaliseren.
  • Om u proactief te kunnen benaderen met eventuele interessante aanbiedingen en om onze producten en diensten voor te stellen.
  • Om ons bedrijf optimaal te kunnen beheren.
  • Om analytische en statistische inzichten te krijgen in ons klantenbestand en onze prestaties en hoe we deze verder kunnen optimaliseren.
  • Om uw mening en beoordeling over ons en onze producten te weten, zodat we continu kunnen optimaliseren.
 • Met uw toestemming
  • Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en hoe we deze continu kunnen optimaliseren.
  • Om u proactief te kunnen benaderen met eventuele interessante aanbiedingen en om onze producten en diensten voor te stellen.
  • Om u te kunnen contacteren wanneer u een prijs gewonnen hebt met één van onze acties.
  • Om uw mening en beoordeling over ons en onze producten te weten, zodat we continu kunnen optimaliseren.
 • Omwille van wettelijke verplichtingen
  • Om onze boekhouding te kunnen voeren.
 • Direct marketing
 • Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt voor directmarketingdoeleinden indien u daar op voorhand uitdrukkelijk mee instemt ('opt-in'). U kunt uw toestemming op ieder ogenblik intrekken, gratis en zonder dat u dit hoeft te motiveren, door te klikken op de afmeldknop onderaan elke promotionele e-mail, of door een e-mail te sturen naar marketing@steylaerts.be.

  Als u klant bent van Steylaerts, kunnen we u directmarketingmails over vergelijkbare producten en/of diensten sturen op basis van ons rechtmatig belang, en dit totdat u zich uitschrijft voor deze mailings door te klikken op de afmeldknop onderaan elke promotionele e-mail.

  7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

  De bewaartijden van uw persoonsgegevens variëren en zijn afhankelijk van de volgende criteria:

  • Zo lang u ons uw toestemming geeft, bvb. voor onze nieuwsbrief.
  • Zo lang als nodig volgens wettelijke verplichtingen, bvb. de bewaartijden van facturen.
  • Zo lang als nodig volgens contractuele verplichtingen, bvb. om service en assistentie te kunnen verlenen, om de wettelijke of bijkomende garantie te bieden, om u te kunnen verwittigen i.g.v. eventuele terugroepacties, …
  • Zo lang als nodig is volgens onze bedrijfsbehoeften, bvb. om te weten wat u in het verleden bij ons aangekocht heeft en deze informatie ook aan u te kunnen blijven aanbieden, of om op de hoogte te zijn van badkamerrenovatie in geval van reparatiewerken in de toekomst.

  8. Worden uw persoonsgegevens uitgewisseld buiten de EU?

  Het merendeel van onze persoonsgegevens blijven binnen de EU en EER. In sommige gevallen delen we echter persoonsgegevens met internationale organisaties en/of partijen buiten de EU, zoals internationale logistieke partners. Deze uitwisselingen zijn wettelijk gedekt onder de EU-US Privacy Shield.

  9. Bent u verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen?

  Indien u bij ons producten of diensten wenst aan te kopen, bent u verplicht een minimum aan persoonsgegevens te bezorgen. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij onze contractuele alsook wettelijke verplichtingen niet nakomen. Eventuele optionele persoonsgegevens worden steeds als dusdanig aangegeven.

  10. Welke veiligheidsmaatregelen hebben we genomen om uw persoonsgegevens te beschermen?

  Wij hebben veiligheidsmaatregelen genomen die zowel op technisch als organisatorisch vlak geschikt zijn om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de aanpassing, de ongeoorloofde toegang of het per ongeluk doorgeven van de persoonsgegevens aan derden, alsook de ongeoorloofde verwerking van deze gegevens, te voorkomen.

  U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de website op uw computer, het IP-adres en de identificatiegegevens, en ook voor de vertrouwelijkheid. Steylaerts is op geen enkele wijze aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van een onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de persoonsgegevens door een derde partij.

  Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens verlenen wij onze werknemers toegang tot uw persoonsgegevens. Wij garanderen een vergelijkbaar niveau van bescherming doordat we onze medewerkers contractuele verplichtingen opleggen die vergelijkbaar zijn met dit privacybeleid.

  11. Wat zijn uw rechten als betrokkene in het kader van de privacywetgeving?

  De privacywetgeving geeft u de volgende rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • Het recht om geïnformeerd te worden omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen indien incorrect of incompleet.
  • Het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
  • Het recht om inzage in uw persoonsgegevens te krijgen en hoe we deze verwerken.
  • Het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen.
  • Het recht om een persoonlijke evaluatie te verkrijgen indien u onderworpen werd aan een bepaalde automatische beslissingsvorming.

  U kan steeds contact opnemen met Steylaerts via een e-mail naar info@steylaerts.be of telefonisch via +32 3 482 13 53 als u één van deze rechten wilt uitoefenen.

  12. Hoe kan u een klacht indienen?

  U hebt bovendien het recht om klacht neer te leggen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in het land van herkomst binnen de Europese Unie.

  13. Gebruikt Steylaerts cookies?

  Steylaerts gebruikt welbepaalde cookies. Meer informatie over de gebruikte cookies vindt u in ons cookiebeleid.

  14. Hoe gebruikt Google uw gegevens?

  Steylaerts maakt gebruikt van Google-services. Hiervoor delen we gegevens met Google. Meer informatie hierover is te vinden via de volgende link: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl.

  Update van deze privacyverklaring

  Wij zullen deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

  Laatste update: 28/05/2021

  Uw badkamerrenovatie begint in onze showroom

  Uw nieuwe badkamer moet fantastisch zijn. Kom daarom eens rustig praten met onze experts in één van onze showrooms. Na het gesprek krijgt u meteen een nauwkeurige offerte mee.

  showroom-steylaerts-lier.jpg

  Showroom Lier

  4.5

  Maandag - zaterdag: 9u00 - 18u00
  Enkel zondag gesloten
  Magazijn maandag - vrijdag: 9u00 - 18u00


  Van 14 juli tot 4 augustus zijn we met vakantie.

  showroom-steylaerts-temse.jpg

  Showroom Temse

  4.6

  Maandag - zaterdag: 9u00 - 18u00
  Enkel zondag gesloten
  Magazijn maandag - vrijdag: 9u00 - 18u00


  Van 14 juli tot 4 augustus zijn we met vakantie.